Projekt „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – Asystentura 2023” realizowany jest przez Stowarzyszenie „Klub Kibiców Niepełnosprawnych” w okresie 01.02.2023 – 31.12.2023

Mieszkające we Wrocławiu osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym mogą ubiegać się o asystenta. Główne zadania asystenta to pomoc osobie z niepełnosprawnością w codziennym życiu. Jest po to, by rekompensować skutki niepełnosprawności i być wsparciem w aktywności społecznej lub zawodowej. W projekcie bierze udział co najmniej 16 osób z niepełnosprawnością i każda z nich może liczyć na maksymalnie 228 godzin wsparcia do końca roku.

Kontakt:
Michał Fitas, +48 792 93 00 94, biuro@kkn.wroclaw.pl
 
 

                                                     

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  – edycja 2023 oraz środków Gminy Wrocław.