Projekt „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – Asystentura 2024” realizowany jest przez Stowarzyszenie „Klub Kibiców Niepełnosprawnych” w okresie 22.01.2024 – 31.12.2024

Mieszkające we Wrocławiu osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym mogą ubiegać się o asystenta. Główne zadania asystenta to pomoc osobie z niepełnosprawnością w codziennym życiu. Jest po to, by rekompensować skutki niepełnosprawności i być wsparciem w aktywności społecznej lub zawodowej. W projekcie bierze udział co najmniej 16 osób z niepełnosprawnością i każda z nich może liczyć na maksymalnie 230 godzin wsparcia do końca roku.

Kontakt:
Michał Fitas, +48 792 93 00 94, biuro@kkn.wroclaw.pl

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 oraz środków Gminy Wrocław.

                                                   

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 oraz środków Gminy Wrocław.