Projekt „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – Asystentura 2022” realizowany jest przez Stowarzyszenie „Klub Kibiców Niepełnosprawnych” w okresie 09.05.2022 – 31.12.2022

Mieszkające we Wrocławiu osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym mogą ubiegać się o asystenta. Główne zadania asystenta to pomoc osobie z niepełnosprawnością w codziennym życiu. Jest po to, by rekompensować skutki niepełnosprawności i być wsparciem w aktywności społecznej lub zawodowej. W projekcie bierze udział co najmniej 20 osób z niepełnosprawnością i każda z nich może liczyć na maksymalnie 240 godzin wsparcia do końca roku.

Kontakt:
Michał Fitas, +48 792 93 00 94, biuro@kkn.wroclaw.pl
 
 

http://asystentkkn.pl/wp-content/uploads/2022/08/Asystent_001_popr-mni.mp4

                                                     

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  – edycja 2022 oraz środków Gminy Wrocław.


Fatal error: Class 'Elementor\Plugin' not found in /home/kkn1947/domains/asystentkkn.pl/public_html/wp-content/plugins/essential-addons-for-elementor-lite/includes/Traits/Elements.php on line 353